Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων – The Power of Sensory Language

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων – The Power of Sensory Language

To πρόγραμμα με Τίτλο: «The Power of Sensory Language: HELPing DISabled People (HELP DIS)» όπου βασικός έταιρος από την Ελλάδα είναι το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΜΑΖΙ εγκρίθηκε και στις 16-20/09/2019 μια ομάδα ατόμων με αναπηρία από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΜΑΖΙ με τους εργαζομένους του, θα βρεθούν στην Μαδρίτη για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 42 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων της Ισπανίας, ηλικίας 16 έως 30 ετών, συν οκτώ συνοδούς χωρίς όριο ηλικίας από οκτώ διαφορετικές χώρες.

H κύρια ιδέα αυτού του προγράμματος επικετρώνεται στη σημασία των γλωσσών κ της αναπηρίας μέσα στην κοινωνία, αφού υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφραστείς και να επικοινωνήσεις ειδικά γι αυτούς που δεν μπορούν να δουν, να μιλήσουν ή να ακούσουν.

Έτσι ο σκοπός αυτής της ανταλλαγής νέων ειναι να προωθήσει τα χαρακτηριστικά και τη χρήση των 3 διαφορετικών ειδών γλώσσας, την προφορική, την γραπτή και την τεχνητή γλώσσα ανάμεσα στους συμμετέχοντες, με σκοπό να τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με πολλούς τρόπους.